wave-ocean.jpg

Tokka-Lotta Atlantic Expedition 2019-2020

Sjöscoutkåren av Naantalin Siniset skolningsfartyg, Tokka-Lottas 30-års jubileumsseglats tar med finländska sjöscouter på sitt livs äventyrsseglats på Atlanten och i Karibien under åren 2019-2020.Seglatsen målsättning är att möjliggöra en oceanseglats åt över 150 unga och vuxna över 15 år, samt förstärka deras ansvar över sig själv, andra och naturen samt att stöda ungas internationella nätverk med hjälp av scoutmetoden.

“Över 7000 sjömil, två kontinenter, en ocean”

“Över 7000 sjömil, två kontinenter, en ocean”

Kalender

En detaljerad tidtabell över seglatserna kommer publiceras här senare, men om du är intresserad av att delta kan du fylla i dina kontaktuppgifter i blanketten nedan så meddelar vi dig när vi uppdaterar webbsidan!

I samband med den detaljerade tidtabellen publicerar vi också de olika sträckornas svårighetsgrad och åldergräns.

Tokka-Lotta

Tokka-Lotta

Contact

Medlemmarna i teamet är alla del av Tokka-Lottas befäl och känner fartyget väl. Om du har några frågor, kontakta oss!

Juuso Räisälä, projektets helhetsansvar

email: juuso(at)tokka-lotta.com, mobil: 040-7066003

 

 

 
 

VILL DU HÄNGA MED?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan 

Namn *
Namn
Medlemskap i Naantalin Siniset *
Medlemskap i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry *
Jag är preliminärt intresserad av *